Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5089 ze dne 26. 2. 2019

11/1239                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

a to ode dne 1. 5. 2019

11/1239                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1944 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 145/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

a to ke dni 1. 5. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup