Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5104 ze dne 26. 2. 2019

11/1245                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, mezi krajem, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1245                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o vypořádání stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup