Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5109 ze dne 26. 2. 2019

11/1249                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1249                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1249                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí


zpět - nové hledání
frame-scrollup