Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5001 ze dne 12. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1252                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 500.000 Kč na zajištění projektu „Pořízení manažerského informačního systému“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup