Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4913 ze dne 29. 1. 2019

11/1253                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Karvinské hornické nemocnici a.s., IČO 60793490, ve výši 17.000.000 Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Obměna přístroje magnetické rezonance“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup