Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5224 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1254                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, na zajištění provozních výdajů společnosti, se splatností 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

11/1254                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1. tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup