Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5176 ze dne 26. 2. 2019

11/1257                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „VTM - výchova talentované mládeže ledního hokeje 2005, 2006, 2007, 2008“; s časovou použitelností od 1. 5. 2019 do 30. 5. 2020

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 315.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzhůru do Tokia - mezinárodní badmintonový kemp 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 1. 7. 2019

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prosperita Open 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

h)    RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

m)  Český florbal, IČO 61387991, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SUPERFINÁLE FLORBALU 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

11/1257                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

m)  Český florbal, IČO 61387991; dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

11/1257                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO 13643444, ve výši 3.800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup