Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5174 ze dne 26.2.2019

11/1258                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 485.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 310.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

11/1258                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Ostravská univerzita, IČO 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup