Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4643 ze dne 27.11.2018

č. 57/5169 ze dne 26. 2. 2019

11/1259                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1259                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1259                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup