Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/548 ze dne 28.2.2017

č. 8/550 ze dne 28.2.2017

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/126                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu

3/126                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČ 00100528, ve výši 411.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze" s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do
31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/126                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČ 22878670, ve výši 400.000,-- Kč na projekt „CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla v Ostravě 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3/126                         16. 3. 2017
4. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina, IČ 00300764, ve výši 56.000,-- Kč na projekt „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017
do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup