Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

11/1260                         13. 3. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1260                         13. 3. 2019
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup