Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/13                         10. 11. 2016
1. volí

Jarmilu Uvírovou

do funkce náměstkyně hejtmana kraje

1/13                         10. 11. 2016
2. stanoví

že náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová bude uvolněna pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup