Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/561 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

3/131                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění organizace a financování mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy s ohledem na přípravu výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou, dle předloženého materiálu

3/131                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup