Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5170    ze dne 26. 2. 2019

11/1319                         13. 3. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, uvedený v příloze č. 60 předloženého materiálu

11/1319                         13. 3. 2019
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup