Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5175 ze dne 26. 2. 2019

11/1320                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 19.978 Kč ze stanoveného odvodu 39.957 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

11/1320                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., 735 33 Doubrava 1031, IČO 22664874, na projekt „Festival bojových umění a asijské kultury – Odkaz starých mistrů 2017“

11/1320                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 77.585 Kč ze stanoveného odvodu 141.250 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“

11/1320                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČO 22665153, na projekt „OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY WAY OF WARRIOR 2017 – Brazilské Jiu-Jitsu Gi, NoGi“

11/1320                         13. 3. 2019
5. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 146.000 Kč ze stanoveného odvodu 189.950 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

11/1320                         13. 3. 2019
6. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z. s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

11/1320                         13. 3. 2019
7. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 16.260 Kč ze stanoveného odvodu 66.325 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“

11/1320                         13. 3. 2019
8. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci MICHELLE Karviná z.s., Čsl. Armády 2861/11, 733 01 Karviná – Hranice, IČO 22729739, na projekt „Společně za snem“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup