Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5177 ze dne 26. 2. 2019

11/1323                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup