Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4921 ze dne 29. 1. 2019

11/1324                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letech 2019 - 2020 ve výši 7.000.000 Kč dle předloženého materiálu

11/1324                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

11/1324                         13. 3. 2019
3. souhlasí

u projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 62.501 Kč z vlastních zdrojů kraje v roce 2019 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11/1324                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup