Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 57/5117 ze dne 26. 2. 2019

11/1325                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

11/1325                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2019 – 2020 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup