Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

11/1326                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1326                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.283.560 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup