Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 57/5137 ze dne 26. 2. 2019

11/1327                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti Demopanely s.r.o., IČO 04599691 usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 900.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08046/2018/EP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1327                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

snížit účelově určenou dotaci poskytnutou společnosti RA Dynamics s.r.o., IČO 05458170 usnesením č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2019 o částku 1.620.000 Kč a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08355/2018/EP, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1327                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

nahradit přílohu č. 1 v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/1005 ze dne 13. 9. 2018 přílohou č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup