Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k rozhodnutí rady kraje

č. 57/5131 ze dne 26. 2. 2019

k rozhodnutí zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1328                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 5 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

11/1328                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

11/1328                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ žadateli uvedenému v příloze č. 7 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup