Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

č. 57/5126 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018            

11/1329                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08529/2018/RRC s obcí Střítež, IČ 00576913, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup