Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5139 ze dne 26. 2. 2019

č. 57/5128 ze dne 26. 2. 2019

         

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 9/996 ze dne 13. 9. 2018

11/1330                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci celkově ve výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1330                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 700.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1330                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 1.500.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní památky a science centra pro veřejnost a školy“, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1330                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup