Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

č. 57/5130 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1331                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít  s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup