Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5119 ze dne 26. 2. 2019

11/1336                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/587 bod 1. ze dne 14. 12. 2017 dobu použitelnosti dotace v období od „1. 1. 2018 do 31. 7. 2018“ na období od „1. 1. 2018 do 30. 9. 2019“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup