Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5116 ze dne 26. 2. 2019

11/1337                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

vyčlenit projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ ze souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

11/1337                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 - 2022 ve výši 499.500.000 Kč dle předloženého materiálu

11/1337                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

ukončit přípravu souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup