Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 57/5136 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

11/1338                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

11/1338                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01559/2017/RRC s obcí Krásná, IČO 00577022, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01540/2017/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01038/2017/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup