Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5118 ze dne 26. 2. 2019

11/1339                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06233/22018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem Střední odborná škola Třineckých železáren, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

11/1339                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 06902/2018/EP uzavřené s partnerem projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP VVV, a to s partnerem VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup