Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2959 ze dne 12. 3. 2018

č. 48/4260 ze dne 9. 10. 2018

č. 58/5228 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018 

11/1342                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup