Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5011 ze dne 12. 2. 2019

11/1343                         13. 3. 2019
1. schvaluje

Dohodu o spolupráci s Opolským vojvodstvím, na jejímž základě Moravskoslezský kraj přistupuje jako partner bez finančních závazků k projektu „Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství“ spolufinancovanému z prostředků finančního instrumentu LIFE Evropské unie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup