Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5150 ze dne 26. 2. 2019

11/1345                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup