Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 9/644       ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje    

č. 12/995      ze dne 11. 12. 2014

3/135                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení PhDr. Roberta Hrušky z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 1. 2017

3/135                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Mgr. Martina Vymětala, LL.M., nar.**********, členem představenstva společnosti


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup