Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5157 ze dne 26. 2. 2019

11/1353                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1353                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

11/1353                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup