Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8395 ze dne 6.9.2016

č. 57/5182 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

č. 3/215 ze dne 16.3.2017

11/1354                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č.  01867/2017/SOC

11/1354                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 2.358.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 68308892, dle smlouvy č. 01867/2017/SOC


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup