Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5185 ze dne 26. 2. 2019

11/1355                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1355                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, IČO 72076674, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1355                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem FOKUS – Opava, z. s., IČO 26990881, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup