Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 57/5189 ze dne 26. 2. 2019

č. 48/4273 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1356                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup