Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5178 ze dne 26. 2. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

11/1362                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1362                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06750/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1362                         13. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádost organizace Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, o uzavření dohody o narovnání, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1362                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

uzavřít s organizací Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03416/2016/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup