Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5186 ze dne 26. 2. 2019

11/1364                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, na projekt „Výrobna svící a mýdel“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Osoblažská dílna s.r.o., IČO 07423331, ve výši 310.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 272.800 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 37.200 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Výrobna svící a mýdel“, vzniklých a uhrazených v období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 350.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 280.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, na projekt „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
6. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“ vzniklých a uhrazených v období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, na projekt „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
8. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu TED Group s.r.o., IČO 27833283, ve výši 250.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci Charita Opava, IČO 43964591, na projekt „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
10. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Charita Opava, IČO 43964591, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
11. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, na projekt „Když práce pomáhá“, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
12. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Když práce pomáhá“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
13. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

11/1364                         13. 3. 2019
14. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup