Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

č. 10/1179 ze dne 13. 12. 2018

11/1365                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

a)    rezignaci Miroslava Nováka z funkce předsedy Výboru kontrolního (příloha č. 1)

b)   informaci o zániku funkce doc. Ing. Dagmar Válkové, CSc., členky Výboru finančního, dle předloženého materiálu

11/1365                         13. 3. 2019
2. volí

a)    Ing. Kateřinu Chybidziurovou předsedkyní Výboru kontrolního

b)   Květu Kubíčkovou členkou Výboru kontrolního

c)    Květu Kubíčkovou členkou Výboru pro dopravu a chytrý region

d)   Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou členkou Výboru pro životní prostředí a zemědělství

e)    Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. členem Výboru finančního


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup