Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

12/1367                         13. 6. 2019
1. volí

ověřovatelé zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019

-         Ing. Tomáš Kuča

-         Ing. Šárka Šimoňáková


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup