Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

12/1368                         13. 6. 2019
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019 ve složení

-        Ing. Vít Slováček – předseda

-        JUDr. Josef Babka

-        Mgr. Marcela Mrózková Heříková

-        Ing. Vladimír Návrat

-        Ing. Ctibor Vajda

-        Mgr. Lubomír Volný


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup