Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

12/1369                         13. 6. 2019
1. schvaluje

program 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 6. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup