Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5620 ze dne 28. 5. 2019

12/1370                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup