Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 63/5671

ze dne 28. 5. 2019

12/1371                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje společností Moody’s Investors Service dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup