Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5587 ze dne 14. 5. 2019

12/1372                         13. 6. 2019
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Zdeňka Pýchu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Leonardu Sewerinovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

12/1372                         13. 6. 2019
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Lenku Bőlsckeiovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem Ing. Jaroslavem Kalou (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.2 paní Michaelu Němcovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Mgr. Romana Kratochvíla, místo pobytu Ostrava, navrženého panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup