Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5598 ze dne 28. 5. 2019

12/1373                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1373                         13. 6. 2019
2. oceňuje

práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup