Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5430 ze dne 30. 4. 2019

12/1375                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1375                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“, v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, dle předloženého materiálu

12/1375                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup