Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5536 ze dne 14. 5. 2019

12/1377                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádosti obcí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1377                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

12/1377                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup