Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5610 ze dne 28. 5. 2019

12/1380                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

darovat

a)    2000 ks hlásičů požáru,

b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

12/1380                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    2000 ks hlásičů požáru,

b)   2000 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup