Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 50/4389 ze dne 6. 11. 2018

č. 51/4467 ze dne 27. 11. 2018

č. 63/5616 ze dne 28. 5. 2019

12/1381                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

darovat

a)    2 automobily ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4,

b)   mobilní hmotnostní spektrometr MX908, vč. příslušenství,

c)    3 ruční gama spektrometry IdentiFINDER R440, vč. příslušenství,

d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

12/1381                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    2 automobilů ŠKODA KODIAQ Style 2,0 TDI 140 kW 4x4,

b)   mobilního hmotnostního spektrometru MX908, vč. příslušenství,

c)    3 ručních gama spektrometrů IdentiFINDER R440, vč. příslušenství,

d)   11 dvoumístných stolů, 1600x600x760 mm

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup